RISKOFF

Wypadek przy pracy Wrocław

Wypadki przy pracy są problemem, który dotyka niemal wszystkich branży, a na wypadki przy pracy narażeni są wszyscy pracownicy na całym świecie. Ustawa wypadkowa określa, że za wypadek przy pracy uważa się każde nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło w związku z pracą. Wypadki przy pracy oprócz konsekwencji dla zdrowia i życia pracowników, wpływając również negatywnie na efektywność przedsiębiorstw.

Przyczyny wypadków przy pracy są różne i mogą obejmować zarówno czynniki ludzkie, techniczne jak i organizacyjne. Przyczynami pośrednimi wypadków przy pracy mogą być nieprawidłowe (lub brak) szkoleń bhp, brak świadomości ryzyka, niestosowanie środków ochrony indywidualnej czy nieprzestrzeganie procedur lub instrukcji bezpieczeństwa. Bez względu na przyczynę wypadków przy pracy Pracodawcy zgodnie z prawem powinny skupić się na tworzeniu i egzekwowaniu odpowiednich przepisów mających na celu minimalizację ryzyka wypadków.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Formalnym obowiązkiem Pracodawcy jest ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosowanie odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Obsługujemy wypadki przy pracy Wrocław, wspieramy pracodawców i prowadzimy postępowania powypadkowe. Z każdego wypadku sporządzamy odpowiednią dokumentację, na którą składa się protokół powypadkowy i inne dokumenty.

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY WROCŁAW

ZESPÓŁ POWYPADKOWY WROCŁAW

WYPADKI PRZY PRACY WROCŁAW

DORADZTWO BHP PRZY WYPADKACH PRZY PRACY