RISKOFF

Obsługa BHP Wrocław

W dynamicznym świecie, gdzie tempo pracy jest coraz szybsze, a oczekiwania względem efektywności rosną, BHP w miejscu pracy staje się priorytetem.

Nasza obsługa BHP to klucz do efektywnej pracy. Posiadamy zespół doświadczonych inspektorów i specjalistów BHP, którzy nie tylko doskonale znają przepisy BHP, ale także potrafią dostosować je do specyfiki Twojej branży, bez względu na to czy to budowa, produkcja, sklep czy usługi. Szkolenia BHP prowadzone przez naszych specjalistów ds. BHP angażują pracowników, ucząc ich świadomego podejścia do BHP w miejscu pracy.

Dlaczego warto skorzystać z obsługi BHP?
〉〉 Po pierwsze, to inwestycja w zdrowie i życie ludzi, którzy tworzą fundamenty Twojego przedsiębiorstwa.
〉〉 Po drugie, to gwarancja zgodności z najnowszymi regulacjami, eliminując ryzyko konsekwencji prawnych.
〉〉 Po trzecie, to sposób na zwiększenie produktywności poprzez minimalizację wypadków i chorób zawodowych.

Dostosujemy obsługę BHP się do potrzeb Twojej firmy. Niech BHP stanie się integralną częścią Twojej kultury organizacyjnej, a my będziemy Twoim partnerem w tej drodze.

Jaki jest zakres działań służby BHP ?
Zakres działań służby BHP to przede wszystkim:
〉〉 przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.
〉〉 bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach BHP, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
〉〉 sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu BHP.
〉〉 udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w kontekście BHP.
〉〉 udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji.
〉〉 udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych.
〉〉 zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
〉〉 przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii.
〉〉 udział w opracowywaniu zakładowych przepisów bhp, instrukcji bhp, zarządzeń itp.
〉〉 opiniowanie szczegółowych instrukcji bhp.
〉〉 udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
〉〉 prowadzenie rejestrów, dokumentów dotyczących bhp.
〉〉 doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp.
〉〉 udział w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego.
〉〉 doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy, dobór środków ochrony indywidualnej
〉〉 współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń BHP
〉〉 współpraca z laboratoriami dokonujących pomiarów
〉〉 współdziałanie z lekarzem medycyny pracy
〉〉 współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi.
〉〉 uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp
〉〉 inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.

INDYWIDUALNA WYCENA USŁUG BHP

USŁUGI BHP DOSTOSOWANE DO POTRZEB

JEDNORAZOWE ZLECENIA USŁUG BHP

DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI BHP

Outsourcing BHP Wrocław

Outsourcing BHP to rozwiązanie, które umożliwia firmom skoncentrowanie się na swojej głównej działalności, przekazując zarządzanie BHP specjalistom zewnętrznym. Outsourcing BHP pozwala firmom zminimalizować ryzyko biznesowe, jednocześnie efektywnie ograniczając koszty. Dzięki outsourcingowi BHP, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć pełną zgodność z przepisami BHP, zyskując jednocześnie dostęp do specjalistów ds. BHP. Outsourcing BHP to nie tylko delegowanie obowiązków, to także inwestycja w bezpieczeństwo pracowników i wizerunek firmy. Outsourcing BHP to kluczowa strategia dla firm, które chcą uniknąć skomplikowanych procedur związanych z zarządzaniem BHP, jednocześnie zyskując pewność, że spełniają wszystkie wymogi prawne. Outsourcing BHP to partnerskie podejście do bezpieczeństwa, przynoszące realne korzyści operacyjne i finansowe.

Zapewniamy kompleksową obsługę BHP i outsourcing BHP  – Wrocław, Oława, Siechnice to miasta, gdzie głównie mamy swoich klientów.

DORADZTWO BHP WROCŁAW

KONSULTING BHP WROCŁAW

OUTSOURCING BHP WROCŁAW

SPECJALISTA / INSPEKTOR BHP WROCŁAW