RISKOFF

BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, czyli po prostu BHP to obszar związany z zapewnianiem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy. Celem BHP jest ochrona zdrowia oraz życia pracowników, minimalizacja ryzyka wypadków przy pracy, a także przeciwdziałanie chorobom zawodowym. BHP to dziedzina obejmująca szereg działań, przepisów BHP i procedur BHP mających na celu stworzenie środowiska pracy, które nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. BHP jest ważne z wielu powodów, a skuteczne wdrożenie zasad BHP przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom oraz społeczeństwu jako całości. Oto kilka kluczowych powodów, dlaczego BHP jest kluczowym elementem każdej organizacji:
〉〉 BHP a ochrona zdrowia: BHP przekłada się nie tylko na dobre samopoczucie zatrudnionych, ale również na zmniejszenie absencji z powodu chorób związanych z pracą.
〉〉 BHP a produktywności: BHP wpływa korzystnie na efektywność pracowników. Pracownicy, którzy czują się bezpieczni, są bardziej skoncentrowani na wykonywanej pracy, co przekłada się na zwiększoną produktywność.
〉〉 BHP a wizerunek firmy: Firmy, które dbają o BHP, budują pozytywny wizerunek wśród pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz społeczeństwa. To z kolei może wpływać na atrakcyjność przedsiębiorstwa jako pracodawcy.
〉〉 BHP a koszty związanych z wypadkami: wypadki przy pracy generują znaczne koszty, takie jak koszty leczenia, zastępstwa pracownika, utrata czasu produkcyjnego, a także koszty związane z ewentualnymi środkami prawnymi. Dbanie o BHP może znacznie ograniczyć te koszty.
〉〉 BHP a ryzyko prawne: Nieprzestrzeganie przepisów BHP może prowadzić do konsekwencji prawnych dla przedsiębiorstwa, takich jak kary finansowe czy odpowiedzialność cywilna. Regularna troska o BHP pomaga unikać takich kar.

BHP jest kluczowe dla zrównoważonego i bezpiecznego funkcjonowania miejsc pracy, przyczyniając się do poprawy jakości życia pracowników, efektywności organizacji oraz wizerunku przedsiębiorstwa w społeczności.

BHP WROCŁAW - OFERTA USŁUG

BHP na budowie, audyt BHP na budowie i kontrola.

BHP WROCŁAW
DLA BUDOWY

Obsługa BHP na budowie, pełnienie zadań koordynatora na budowie oraz nadzór. Audyt BHP projektów budowlanych, doradztwo i konsulting. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów z Wrocławia.

BHP na produkcji. Usługi BHP, audyt i szkolenia dla produkcji

BHP WROCŁAW
DLA PRODUKCJI

Obsługa BHP firm produkcyjnych, pełnienie zadań służby BHP w firmach produkcyjnych i logistycznych. Obsługa hal magazynowo -produkcyjnych. Audyt BHP magazynów, doradztwo i konsulting. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów

BHP w biurze

BHP WROCŁAW
DLA BIUR

Obsługa firm i biur. Biura rachunkowe, administracja publiczna.

BHP WROCŁAW

Wrocław to serce biznesu dla wielu firm. Światowej klasy przedsiębiorstwa, korporacje, małe i średnie firmy mają swoje oddziały właśnie we Wrocławiu. Lokalne startupy, firmy produkcyjne, firmy budowlane działające we Wrocławiu zdobywają uznanie na światowym rynku. Wrocław to także centrum usług, gdzie firmy wykonują zaawansowane usługi z branży IT – to zaledwie kilka przykładów, podkreślających różnorodność i potencjał biznesowy Wrocławia. Firmy światowej klasy stawiają wysokie wymagania BHP względem swoich pracowników, a także podmiotów współpracujących. Spełnienie wymagań BHP stawianych przez potencjalnych partnerów biznesowych (których mogą obowiązywać np. kodeksy etyczne) często jest warunkiem nawiązania współpracy. BHP jest często więc wstępem do biznesu, bez względu na to czy to Wrocław, czy inne dolnośląskie miasto.

Otwarcie możliwości na nowe współprace to nie jedyna korzyść z stosowanie się do przepisów BHP i implementacji ich w organizacji. Największą zaletą jest samo bezpieczeństwo pracowników. Każdego roku w wypadkach przy pracy zostaje poszkodowanych ponad 60 000 osób. We Wrocławiu zarejestrowanych jest obecnie ponad 100 000 firm. Statystycznie 5 na 1000 pracowników zatrudnionych w tych firmach ulegnie wypadkowi przy pracy. Około 60% zdarzeń wynikać będzie z nieprawidłowego zachowania się pracownika, którego można by było uniknąć dzięki szkoleniom bhp, audytowi bhp czy innym działaniom BHP.

Jako pracodawca możesz samodzielnie zadbać o BHP w Twojej firmie, możesz zlecić nam też indywidualne usługi BHP, stałą obsługę BHP, outsourcing zadań służby BHP, czy konsultacje. Obsługujemy także inne miasta niż Wrocław !

Dla naszych obecnych i przyszłych klientów z miasta Wrocław oferujemy szkolenia bhp, ocenę ryzyka zawodowego, audyt bhp, nadzór, a także kompleksowe obsługi i usługi bhp (outsourcing i indywidualnie).

INNE LOKALIZACJE USŁUG BHP