RISKOFF

BHP Wrocław

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, czyli BHP, to obszar związany z zapewnianiem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu zatrudnienia. Celem BHP jest ochrona zdrowia oraz życia pracowników, minimalizacja ryzyka wypadków przy pracy, a także przeciwdziałanie chorobom zawodowym. BHP to dziedzina obejmująca szereg działań, przepisów BHP i procedur BHP mających na celu stworzenie środowiska pracy, które nie stwarza zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. BHP jest ważne z wielu powodów, a ich skuteczne wdrożenie zasad BHP przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom oraz społeczeństwu jako całości. Oto kilka kluczowych powodów, dlaczego BHP jest kluczowym elementem każdej organizacji:
〉〉 BHP a chrona zdrowia: BHP przekłada się nie tylko na dobre samopoczucie zatrudnionych, ale również na zmniejszenie absencji z powodu chorób związanych z pracą.
〉〉 BHP a produktywności: BHP wpływa korzystnie na efektywność pracowników. Pracownicy, którzy czują się bezpieczni, są bardziej skoncentrowani na wykonywanej pracy, co przekłada się na zwiększoną produktywność.
〉〉 BHP a wizerunek firmy: Firmy, które dbają o BHP, budują pozytywny wizerunek wśród pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz społeczeństwa. To z kolei może wpływać na atrakcyjność przedsiębiorstwa jako pracodawcy.
〉〉 BHP a koszty związanych z wypadkami: Wypadki przy pracy generują znaczne koszty, takie jak koszty leczenia, zastępstwa pracownika, utrata czasu produkcyjnego, a także koszty związane z ewentualnymi środkami prawnymi. Dbanie o BHP może znacznie ograniczyć te koszty.
〉〉 BHP a ryzyko prawne: Nieprzestrzeganie przepisów BHP może prowadzić do konsekwencji prawnych dla przedsiębiorstwa, takich jak kary finansowe czy odpowiedzialność cywilna. Regularna troska o BHP pomaga unikać takich kar.

BHP jest kluczowe dla zrównoważonego i bezpiecznego funkcjonowania miejsc pracy, przyczyniając się do poprawy jakości życia pracowników, efektywności organizacji oraz wizerunku przedsiębiorstwa w społeczności.

WYBIERZ USŁUGI BHP DLA SIEBIE

Wrocław BHP

Wrocław to dynamiczne miejsce dla wielu firm. Światowej klasy przedsiębiorstwa, mają swoje oddziały właśnie we Wrocławiu. Lokalne startupy, firmy produkcyjne, firmy budowlane działające we Wrocławiu zdobywają uznanie na światowym rynku. Wrocław to także centrum usług wspólnych, gdzie firmy świadczą zaawansowane usługi IT. To zaledwie kilka przykładów, podkreślających różnorodność i potencjał biznesowy Wrocławia. Firmy światowej klasy stawiają wysokie wymagania BHP względem swoich pracowników, a także podmiotów współpracujących. Spełnienie wymagań BHP stawianych przez potencjalnych partnerów biznesowych (których mogą obowiązywać np. kodeksy etyczne) często jest warunkiem nawiązania współpracy. BHP we Wrocławiu jest często więc wstępem do biznesu.

Otwarcie możliwości na nowe współprace to nie jedyna korzyść z stosowanie się do przepisów BHP i implementacji ich w organizacji. Największą zaletą jest samo bezpieczeństwo pracowników. Każdego roku w wypadkach przy pracy zostaje poszkodowanych ponad 60 000 osób. We Wrocławiu zarejestrowanych jest obecnie ponad 100 000 firm. Statystycznie 5 na 1000 pracowników zatrudnionych w tych firmach ulegnie wypadkowi przy pracy. Około 60% zdarzeń wynikać będzie z nieprawidłowego zachowania się pracownika, którego można by było uniknąć dzięki szkoleniom bhp, audytowi bhp czy innym działom BHP.

Jako pracodawca możesz samodzielnie zadbać o BHP w Twojej firmie, możesz zlecić nam też indywidualne usługi BHP, stałą obsługę BHP, outsourcing zadań służby BHP, czy konsultacje. Obsługujemy także inne miasta niż Wrocław !

INNE LOKALIZACJE USŁUG BHP

BHP WROCŁAW

BHP OŁAWA

BHP SIECHNICE

INNA LOKALIZACJA