RISKOFF

P.POŻ. Usługi P.POŻ. Obsługa P.POŻ.
Szkolenia przeciwpożarowe Wrocław

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenia przeciwpożarowe są niezwykle ważne dla zachowania bezpieczeństwa w miejscu pracy i w życiu codziennym. Są one skierowane do pracowników i pracodawców, którzy są odpowiedzialni za ewakuację zakładu i przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu, jak i do pracowników zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego. Szkolenia przeciwpożarowe mają na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obsługi gaśnic oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie gaszenia pożaru. Zapoznanie się z tym tematem jest istotne, aby każdy mógł skutecznie reagować w przypadku pojawienia się zagrożenia pożarowego.

Szkolenie PPOŻ. - Dla kogo ?

Szkolenia przeciwpożarowe (szkolenia PPOŻ.) są dedykowane przede wszystkim pracownikom jak i pracodawcom, którzy mają obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ewakuację zakładu oraz przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu. Ponadto, szkolenia są skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego, zarówno w kontekście pracy, jak i życia prywatnego. Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, pracownikiem czy osobą zainteresowaną tym tematem, szkolenie przeciwpożarowe jest dla Ciebie.

Cel szkolenia przeciwpożarowego

Szkolenie przeciwpożarowe ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obsługi gaśnic oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności związanych z gaszeniem pożarów. Podczas szkolenia uczestnicy będą mają okazję nauczyć się podstawowych pojęć dotyczących spalania i pożarów, zasad ewakuacji i powiadamiania o wystąpieniu zagrożenia oraz obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Dodatkowo podczas szkolenia omawiane są również prace niebezpieczne pod względem pożarowym, zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz czynności konserwacyjne z nim związane.

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omawiane są podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożarów, zasady ewakuacji, środki gaśnicze oraz elementy składowe systemu przeciwpożarowego. Ponadto uczestnicy szkolenia dowiadują się, jak prawidłowo rozmieszczać podręczny sprzęt gaśniczy w obiekcie oraz czym są prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Podczas szkolenia omawiane są również zasady obsługi i konserwacji sprzętu gaśniczego.

Część praktyczna szkolenia pozwala pracownikom na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu gaszenia pożaru. Podczas ćwiczeń praktycznych wykonywane są pozoracje, podczas których uczestnicy mają okazję przejść przez zadymiony korytarz i zdobyć doświadczenie w praktycznych, ale i bezpiecznych warunkach.

SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE WROCŁAW

Szkolenia przeciwpożarowe organizowane są przez nas we Wrocławiu jak i innych Dolnośląskich miejscowościach (jak np. Oława, Siechnice, Oleśnica). Dostosowując się do potrzeb klientów i umawiając się na dogodny dla nich termin. Dzięki czemu pracownicy mogą uczestniczyć w szkoleniu bez konieczności podróżowania. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, która posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Forma zajęć może być różna – mogą to być wykłady, warsztaty, seminaria lub zajęcia praktyczne. Organizator zadba o odpowiednią bazę dydaktyczną i możliwość praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.

Praktyczne szkolenie przeciwpożarowe Wrocław

Wykładowcy szkoleń przeciwpożarowych to instruktorzy wyspecjalizowanych w danej dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Są to osoby posiadające wiedzę teoretyczną i praktyczną, które przekażą uczestnikom niezbędne informacje i umiejętności. Zajęcia mogą odbywać się w formie wykładów, warsztatów, seminariów oraz zajęć praktycznych lub terenowych. Dzięki temu uczestnicy szkolenia mają okazję zarówno poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną, jak i zdobyć praktyczne umiejętności.

SZKOLENIA PPOŻ. - Najczęściej zadawane pytania

Co to jest szkolenie PPOŻ. ?

Szkolenie PPOŻ. to szkolenie przeciwpożarowe, którego zakres dotyczy bezpieczeństwa pożarowego.

Co ile lat szkolenie przeciwpożarowe ?

Przepisy nie określają wprost jak często powtarzać szkolenia przeciwpożarowe. Pracodawcy sami określają potrzeby w zakresie częstotliwości szkoleń przeciwpożarowych.

Czy pracownik powinien mieć szkolenie przeciwpożarowe ?

Podstawowa wiedza z zakresie ochrony przeciwpożarowej zawiera się w szkoleniu wstępnym bhp i szkoleniu okresowym. Szkolenia przeciwpożarowe powinny stanowić uzupełnienie tej wiedzy szczególnie w przypadku osób kierujących ewakuacją, kierowników, pracodawców i osób wykonujących prace pożarowo niebezpieczne.

Czy szkolenie PPOŻ. jest obowiązkowe ?

W niektórych przypadkach szkolenie przeciwpożarowe jest obowiązkowe, jak np. w przypadku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, taki obowiązek wynikać może z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Ile ważne jest szkolenie przeciwpożarowe ?

Szkolenia przeciwpożarowe są ważne bezterminowo, częstotliwość ich powtarzania powinna zostać określona przez Pracodawcę i dostosowana do czynników personalnych (jak choćby rotacja na stanowisku pracy).

Kto przeprowadza szkolenie przeciwpożarowe ?

Szkolenie przeciwpożarowe przeprowadzane jest przez osobę posiadająca zasób wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zazwyczaj są to inspektorzy ds. PPOŻ. oraz osoby pełniące służbę w straży pożarnej.

Ile kosztuje szkolenie przeciwpożarowe ?

Koszt szkolenia przeciwpożarowego uzgadniany jest indywidualnie, uzależniony jest od zakresu szkolenia i liczby uczestników.