RISKOFF

BHP Siechnice

BHP to kluczowy aspekty w każdej firmie. Zachęcamy do korzystania z naszych usług BHP, które pomogą w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i minimalizacji ryzyka wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Nasze usługi BHP obejmują m.in:

Szkolenia BHP
Szkolenia wstępne BHP: Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zapewniamy przeszkolenie w zakresie BHP. To niezbędne, aby pracownik posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania swoich obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa.
〉〉 Szkolenia okresowe BHP: Regularnie przypominamy i ugruntowujemy wiedzę z zakresu BHP. Częstotliwość szkoleń zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy.
〉〉 Audyt BHP: Audyt BHP to proces oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Pomaga identyfikować zagrożenia, oceniać ryzyko zawodowe i określać skuteczność działań prewencyjnych. Celem audytu jest poprawa stanu BHP i minimalizacja ryzyka wypadków i chorób zawodowych.
〉〉 Ocenę ryzyka zawodowego:
i inne.

Korzyści wynikające z usługi BHP jest wiele, wśród nich są m.in:
〉〉 Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy.
〉〉 Minimalizacja ryzyka wypadków i chorób zawodowych.
〉〉 Zwiększenie motywacji pracowników.

Zapoznaj się z pełną ofertą.

USŁUGI BHP SIECHNICE

OBSŁUGA BHP - SIECHNICE

Siechnice, położone w województwie dolnośląskim, to miasto o liczącej ponad 10 000 mieszkańców . Dla firm i przedsiębiorstw w Siechnicach świadczymy usługi związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP). Oferujemy szkolenia BHP, audyt BHP oraz stałe doradztwo BHP w zakresie przestrzegania przepisów i minimalizacji ryzyka wypadków w pracy. Obsługujemy także Św. Katarzynę, Kotowice i inne miejscowości. Kompleksowo obsługujemy pod względem BHP firmy produkcyjne, budowlane a także małe biznesu. Ofertę przygotujemy indywidualnie dla Ciebie. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - SIECHNICE

Zapobieganie jest kluczem do bezpieczeństwa pożarowego, dlatego oferujemy kompleksową obsługę przeciwpożarową, obejmującą zarówno audyty ppoż, jak i szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasze doświadczenie  pozwalają na prowadzenie działań, które ochronią zarówno Państwa budynki, jak i pracowników. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Obsługujemy małe i duże firmy, opracowujemy dokumentacje przeciwpożarową ( w tym instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacje z ćwiczeń ewakuacyjnych).