RISKOFF

SZKOLENIE SYGNALISTA - HAKOWY

Kim jest hakowy ?

Hakowy to osoba wykonująca pracę na stanowisku, na którym wykonywane są zadania związane z zawieszeniem oraz odczepianiem ładunków przemieszczanych przez dźwigi , żurawie, suwnice oraz inne urządzenia transportu bliskiego. 

Kim jest sygnalista ?

Sygnalista to osoba odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem dźwigu, żurawia, suwnicy oraz innych urządzenia transportowym, a hakowym. 

Kim jest sygnalista-hakowy ?

Sygnalista-hakowy to osoba, która może w zależności od potrzeb realizować obowiązki hakowego (odpowiedzialnego za podwieszanie i odczepianie materiałów transportowych do/z urządzenia transportu bliskiego) lub sygnalisty (odpowiedzialnego za komunikację pomiędzy UTD a hakowym.

KURS HAKOWEGO-SYGNALISTY

Kurs hakowego sygnalisty jest niezbędny do tego, aby poprawnie przygotować urządzenia transportu bliskiego do pracy, gwarantując przy tym stabilne i bezpieczne przemieszczenie ładunku.

Sygnalistą – hakowym może być osoba, która ukończyła 18 lat i posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy odpowiednio na tych stanowiskach, wydane przez lekarza medycyny pracy

Szkolenie ma na celu zapoznanie z przepisami obowiązującym na stanowisku hakowego. Cześć praktyczną organizuje pracodawca, który po zakończeniu instruktażu stanowiskowego dopuszcza pracownika do samodzielnej pracy.

KURS HAKOWEGO-SYGNALISTY - ZAKRES SZKOLENIA

1. Budowa urządzeń transportu bliskiego, z jakim będzie współpracował hakowy na przykładach żurawia budowlanego, suwnicy, żurawika samochodowego oraz wózków z hydraulicznym mechanizmem podnoszenia i podestami przejezdnymi:

a) pojęcie dopuszczalnego i zredukowanego udźwigu urządzeń

b) pojęcie stateczności urządzenia

c) mechanizmy podnoszenia oraz ich budowa i działanie

d) urządzenia zabezpieczające stosowane w urządzeniach transportu bliskiego

2. Konstrukcje pomocnicze oraz miejsce pracy:

a) Przejścia i dojścia do miejsca pracy – schody, schodnie, drabiny, galerie, podesty spoczynkowe, tymczasowe konstrukcje budowlane,

b) Specyfika pracy. Specjalne wyposażenie ww. urządzeń transportu bliskiego.

c). Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ładunku przez otwory w stropach, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych etc.

3. Obsługa zawiesi i osprzętu pomocniczego:

a). Podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi

b). Podział i rodzaje zawiesi

c). Oznaczenie zawiesi

4. Przepisy prawne, obowiązki i odpowiedzialność hakowego.

5. Sposoby komunikacji między operatorem a hakowym:

a) Kody i sygnały ręczne

b) Komunikacja za pomocą urządzeń np.: krótkofalówka

6. Przebieg pracy:

a) Dobór zawiesi, zawiesi specjalistyczne

b) Kontrola stanu zawiesi

c) Weryfikacja masy ładunku i techniki podpinania względem zawiesi

d) Wyznaczenia miejsca składowania

e) Zabezpieczenie miejsca pracy

f) Techniki i kierunek prowadzenia ładunku,

7. BHP w pracy hakowego, warunki bezpiecznej pracy.

8. Zasady postępowania w przypadku zaistnienia wypadku lub awarii.

Sygnalista-Hakowy: Najczęściej zadawane pytania

Kim jest hakowy ?

Hakowy to pracownik odpowiedzialny za poprawne zaczepianie i odczepianie ładunku od i do urządzeń transportu bliskiego.

Ile kosztuje szkolenie sygnalisty - hakowego ?

Ceny mogą być różne w zależności od charakteru prowadzonej działalności, lokalizacji, liczby zatrudnionych. Koszt ustalany jest indywidualnie